Oogst Woerden

Streekproducten

Het landschap rond Woerden is relatief jong. Tijdens de voorlaatste ijstijd (tot ca. 125.000 jaar geleden), was de omgeving van Woerden niet door landijs bedekt, in tegenstelling tot andere delen van Nederland. Er stroomde wel veel smeltwater vanaf de Utrechtste Heuvelrug en het Gooi naar het Groene Hart, waardoor zand werd afgezet. Door de stijgende zeespiegel na de ijstijden veranderde het gebied rond Woerden in een soort waddenzee waardoor er nog meer zand, maar ook klei werd afgezet. Op den duur veranderde het zoute milieu en werd het gebied begroeid door moeras waardoor een dikke laag bosveen ontstond. Toen de veengrond door de steeds verdere ontwatering ging inklinken, te laag kwam te liggen en daardoor weer te nat werd, was de grond niet meer bruikbaar voor akkerbouw.

Door de bodemdaling van de veengronden werden de landbouwgebieden voor zover niet gebruikt voor de hennepteelt, omgezet in weilanden om er melkvee op te laten grazen. De veeteelt rond Woerden was niet gericht op vleesproductie, maar op melk. De boerinnen waren op de boerderijen verantwoordelijk om van de melk zo snel mogelijk kaas te maken. Kaas is lang houdbaar en kan over grote afstanden getransporteerd worden via de goede vaarwegen waar Woerden over beschikte. De kaas werd verkocht tot in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Rondom Woerden wordt van oudsher zoetemelkse of Goudse kaas gemaakt. Dat is kaas die alle room, boter en melkdelen uit de koemelk bevat. Groente en fruit werden ook geteeld rondom Woerden, maar de teelt rond Woerden kwam niet erg grootschalig op gang.

Veel weilanden en dus veel melkveehouderij en vleesveehouderij dus. Maar er is nog wel wat akkerbouw en fruitteelt te vinden in de buurt. In de Oogst winkel brengen we alle mooie producten die van de weilanden, landgoederen en voedselbossen af komen, samen. Bij Oogst vind je wisselend assortiment aan seizoensgroenten en een basis assortiment van ambachtelijke producten, zoals kaas, eieren, melk, yoghurt, vla, ijs en ingevroren vlees. Ook hebben we het lekkerste brood, bier, wijn, thee, honing en jam van lokale makers in onze shop!

Gezondheid, biodiversiteit en samenwerking daar draait het om.

Rijnstraat 16, 3441 BT Woerden

Ga je mee de oogst bekijken?